Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

RODO

Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE – przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, iż:

1. Administrator:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łodzi (90-244) przy ul. Jaracza 77/79, nr tel.: 42 678 98 40, 678 70 77, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Inspektor Ochrony Danych:
Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

3. Cele i przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych:
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia rejestru członków Spółdzielni - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • prowadzenia ewidencji i rozliczenia przychodów, kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, znajdujących się w zasobach Spółdzielni - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • prowadzenia list mieszkańców i udostępniania ich np. na liście domofonu – pod warunkiem wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO;
 • usuwania awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej powstaniu szkody w lokalu członka Spółdzielni - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółdzielnią, której jest Pani/Pan stroną np. umowy najmu lokalu, części korytarza, miejsca parkingowego, dodatkowej komórki lokatorskiej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • archiwalnych, jako zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania dowodów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • ewentualnego dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będących prawnym interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z posiadanym prawem do samodzielnego lokalu przez okres, w jakim przysługuje Pani/Panu to prawo, a następnie przez okres nie dłuższy, niż 30 lat po jego wygaśnięciu, a także dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
W przypadku zawarcia umowy ze Spółdzielnią, której jest Pani/Pan stroną, dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, związanych z przetwarzaniem danych.
W zakresie celów dowodowych i roszczeniowych, przez okres czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych celów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, wobec tego przetwarzania.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do obrony lub dochodzenia roszczeń.

6. Kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom lub kategoriom odbiorców. Na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez te podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych, w Pani/Pana przypadku takimi podmiotami są:

 • podmioty wykonujące prace budowlane i konserwatorskie;
 • podmioty wykonujące badania stany technicznego budynku;
 • podmioty wykonujące usługi poligraficzne;
 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.lsmjaracza.pl oraz systemu monitoringu wizyjnego,

a także, inne podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach opisanych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikających
z obowiązujących przepisów prawa lub ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji celów, wskazanych przez Administratora.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu