Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapytanie ofertowe - utrzymanie czystości

Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o złożenie oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przy ul. Pięknej nr 35/39 na której posadowiony jest budynek 11 kondygnacyjny jedno klatkowy.

Powierzchnia sprzątana:

 1. Teren wewnętrzny – 1.645,00 m2
 2. Teren utwardzony – 777,47 m2
 3. Teren zielony – 505,44 m2

Umowa będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2020r.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW FIRMY SPRZĄTAJĄCEJ - do pobrania

 

 

Zmiana godzin pracy Kasy

Drukuj PDF

Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w miesiącu grudniu 2019 r. zmianie ulegną godziny pracy Kasy w następujący sposób:

24.12.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 13:00

31.12.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 12:00

W pozostałych dniach miesiąca godziny pracy Kasy pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

więcej...

 

Zmiana godzin pracy Biura Zarządu oraz Administracji Osiedli

Drukuj PDF

Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w miesiącu grudniu 2019 r. zmianie ulegną godziny pracy Biura Zarządu oraz Administracji Osiedli w następujący sposób:

 • 10.12.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 18:00
 • 17.12.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 18:00
 • 24.12.2019 r. od godziny 7:00 do godziny 14:00
 • 31.12.2019 r. od godziny 7:00 do godziny 14:00

W pozostałych dniach miesiąca godziny pracy Spółdzielni pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy

więcej

 

Oferty pracy

Drukuj PDF

RADA NADZORCZA
ŁÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ul. Jaracza 77/79
90 – 244 Łódź
www.lsmjaracza.pl, e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO
Z – CY PREZESA DS. TECHNICZNYCH – CZŁONKA ZARZĄDU

wymagania stawiane Kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • preferowane doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość zagadnień techniczno – eksploatacyjnych w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego,
 • minimum 5 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • pożądane uprawnienia budowlane,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie).

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz z oświadczeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji. Treść oświadczenia jest dostępna w sekretariacie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni (do pobrania),
 • kserokopie dokumentów /dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, świadectw pracy/,
 • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
 • oświadczenie, że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno – skarbowe;
 • oświadczenie, że Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej.

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą przeprowadzane w uzgodnionych terminach.

Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 77/79 w Łodzi, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS” tel. 42 678 – 70 – 77.

Rada Nadzorcza ŁSM zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Badanie sprawozdaia finansowego - składanie ofert

Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.

Oferty powinny zawierać:

 • cenę,
 • termin wykonania,
 • wykaz badanych jednostek w ciągu ostatnich 3 lat,
 • zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

Oferty  z opisem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego" należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Jaracza 77/79 bądź drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 21.10.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 


Strona 1 z 5